Անշարժ գույքի առքուվաճառքի պայմանագիր

Առքուվաճառքի պայմանագիր (ընդհանուր ձև)

Ավտոմեքենայի առքուվաճառքի պայմանագիր

Ավտոմեքենայի գրավի պայմանագիր (գրավի առարկան գրավատուի մոտ մնալու պայմանով)

Աուդիտորական ծառայության մատուցման պայմանագիր

Բանկային ավանդի պայմանագիր

Բանկային երաշխիքի պայմանագիր

Բանկային հաշվի պայմանագիր

Բեռնափոխադրման պայմանագիր

Բժշկական ապահովագրության պայմանագիր

Բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիր

Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման պայմանագիր

Գործակալական պայմանագիր

Գրավի պայմանագիր

Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր

Գույքի ապահովագրության պայմանագիր

Գույքի վարձակալության պայմանագիր

Ենթավարձակալության պայմանագիր

Երաշխավորության պայմանագիր

Լիազորագրի տիպային ձև / Լիազորագիր իրավաμանական անձի անունից պայմանագիր կնքելու համար

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Կապալի պայմանագիր

Կապիտալ շինարարության կապալի պայմանագիր

Կոմիսիայի պայմանագիր

Համակարգչային սպասարկման պայմանագիր

Համատեղ գործունեության պայմանագիր

Հանձնարարության պայմանագիր

Հեղինակային պայմանագիր

Հողամասի անհատույց օգտագործման պայմանագիր

Հողամասի առքուվաճառքի պայմանագիր

Հողամասի վարձակալության պայմանագիր

Ձեռնարկության առքուվաճառքի պայմանագիր

Մատակարարման պայմանագիր (1)

Մատակարարման պայմանագիր (2)

Մարկետինգային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Մշտական ռենտայի պայմանագիր

Նախնական պայմանագիր

Նվիրատվության պայմանագիր

Շինարարական կապալի պայմանագիր

Ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիր

Պահեստավորված պահպանության պայմանագիր

Պայմանագրի փոփոխման և լրացումներ կատարելու համաձայնագիր

Պայմանագրի լուծարման համաձայնագիր

Վարկային պայմանագիր

Վարձակալության պայմանագիր (ընդհանուր ձև)

Վերանորոգման աշխատանքների կապալի պայմանագիր

Տրանսպորտային առաքման պայմանագիր

Տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիր (կառավարման և տեխնիկական շահագործման ծառայությունների մատուցմամբ)

Փոխանակության պայմանագիր

Փոխանակության պայմանագիր ձեռնարկության և ֆիրմայի միջև

Փոխառության պայմանագիր

Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր