Համար մեկ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Սյուզաննա Մալխասյանը հողի աճուրդների մասին խոսելիս տեղեկացրեց, որ եթե չեն իրազեկում աճուրդի մասին, ապա ձևավորված դատական պրակտիկան այնպիսինն է, որ ստացվում է անձի իրավունք է խախտվել: