Հայցային վարույթի գործեր

 1. Միջամտող վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը) կամ փոփոխելը, բացառությամբ ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի վարչական ակտերի
 2. Ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը) կամ փոփոխելը
 3. Բարենպաստ վարչական ակտ ընդունել պարտավորեցնելը, ներառյալ` որոշում կայացնելը
 4. Որոշակի գործողություններ կատարելը կամ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված գործողություններից ձեռնպահ մնալը, ներառյալ`պետական գրանցում կատարելը
 5. Վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը
 6. Այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը կամ գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելը
 7. Իրավահարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը ճանաչելը

Հատուկ վարույթի գործեր

 1. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելը
 2. Ընտրական իրավունքի պաշտպանությունը
 3. Դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելը
 4. Նոտարական գործողությունները վիճարկելը