1. Դատական ակտի կատարումը հետաձգելը կամ տարաժամկետելը
  2. Դատական ակտի կատարման եղանակը, կարգը փոփոխելը
  3. Կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելը
  4. Վճռի շրջադարձ կատարելը
  5. Կատարողական թերթը պարզաբանելը